ReMax Mobile client

Mobilné riešenie pre kuriérov

project image

O projekte

Riešenie nahrádza starý softvér postavený na Windows Mobile OS. Starý softvér nedokázal skĺbiť bezpečnostné požiadavky a požiadavky na flexibilitu rýchlorastúcich stredných podnikov. Aplikácia je navrhnutá pre rýchle dodávanie tovaru v teréne. Veľké tlačidlá zariadenia sú jednoduché na stláčanie a na navigáciu. Riešenie využíva veľmi odolné zariadenie, ktoré je navyše aj vode a prachu odolné.

Cieľová skupina

Šoféri kuriérskych spoločností. Celý systém je synchronizovaný v reálnom čase, takže koncový zákazník je rýchlo informovaný o úspešnosti dodania zásielky.

Špecifikácia

Technológie: Xamarin, C# .NET, PHP, MS SQL, REST, SQLite, Google Cloud Messaging, MDM
Platformy: Android, Windows Server
Web: Klikni sem

Klient povedal

Našu spoluprácu so spoločnosťou 3oSoft by som hodnotil veľmi pozitívne, nakoľko sa dokázali promptne angažovať vo vývoji aj údržbe nášho informačného systému aj napriek tomu, že neboli jeho tvorcami, čím nám pomohli zabezpečiť kontinuitu našej činnosti bez zásadného vplyvu na kvalitu nami poskytovaných služieb počas obdobia, kedy sme to najviac potrebovali.

client obrazok

Roman Besedic

Konateľ

Projekt manažér povedal

Tento projekt bol medzi prvými z b2b projektov, s ktorým sme sa stretli. Okrem udržovania existujúceho riešenie, sme mali možnosť prispieť k zlepšeniu používaného systému aj na základe komunikácie s používateľmi. Veľkým prínosom bola možnosť navštíviť prevádzky po celom Slovensku a stretnúť sa s ľuďmi, ktorým softvérové riešenie uľahčovalo každodennú prácu. Veľkou výzvou pre nás bolo zvládnutie incidentov, ku ktorým dochádzalo pravidelne, tak ako v každom živom projekte s mnohými používateľmi. Tento projekt nám pomohol vyrásť ako po technickej a komunikačnej stránke, tak aj po procesnej.

client obrazok

Ivan Janovic

Project Manager, 3oSoft

PROJEKTY

SEAK

AFS RE/DSD

Microwell

CareWave

ReMax Mobile client

Reporting Tool

Regata

HRAM

ByBase