IoT and Industry 4.0

project image

O službe

Pokrývame kompletný návrh a riešenie v oblasti IoT. Od hardvérového prototypovania až po návrh najvhodnejšiej, najspoľahlivejšej komunikácie samotného zariadenia v teréne. Zabezpečujeme napojenie navrhovaného riešenia na už existujúcu infraštruktúru WMS resp EPR systémov.

 

Vybrané štúdie:
Hardware and software IoT solution for Microwell, Software solution for SEAK